I
I

KUNSTWERK

I

I

menu

kunstenaar techniek I curr. vitea nieuws e-mail actief routeplan

menu

I

I

I

De kunstwerken van Romain Wauman handelen steeds over thema's uit de natuur.
Hij houdt van de spontane wisselwerking met deze natuurvormen.  Ook neemt puurheid de bovenhand.
Meer en meer evolueren zijn gouaches naar non-figuratief.  Abstractie treedt nader op de voorgrond.

I

 Het landschap plaatst hij tijdloos, zonder aanwezigheid van mensen.

I

De onderwerpen zijn terug te vinden in een steeds evoluerend landschap.  Het kleur- en lichtspel zijn steeds afhankelijk van de intensiteit van de zon, wolken, regen, ... en de mens die onzichtbaar ingrijpt in het landschap.  Zelden schildert hij een individu in het landschap.  Wel laat de kunstenaar sporen na van de uiteindelijke aanwezigheid van de mens, het individu.

I

 Het model als natuurobject staat centraal en evolueert in zijn atelier.

I

De sfeerschepping in het atelier is primordiaal.  De stemming van het model, de houding van een pose is steeds weer anders.  Dit vormt de wisselwerking tussen het oog van de kunstenaar en de gemoedstoestand van het model (portret).

I

 Het abstracte neemt meer en meer ook een plaats in zijn oeuvre in.

I

Dit coloristisch abstract zijn in weze uitvergrotingen van zijn figuraties.  De lijnarceringen zijn steeds aanwezig, ook in zijn landschappen alsook in de modelposes.  Momenteel wordt zijn coloristisch abstract goed onthaald.  Zij getuigen van dynamiek, power, durf en wijken vooral af van de talrijke abstracte kunst met vlakindelingen en een mix van andere materialen (zand, papier, ijzer, e.a.).  Zijn werk is puur.

I

I

klik op:

I

I

Dit onverwacht gegeven en het onvoorspelbare in zijn onderwerpen (thema's) is wat hem steeds voor een nieuwe uitdaging plaatst.

I

I

I

I

I

menu kunstenaar techniek kunstwerk curr. vitea nieuws e-mail actief routeplan

menu

I

I

TOP